LUCY
Traducció de SAP

Voleu implantar SAP en altres països?

Lucy Software és el principal expert en traduccions de SAP, amb més de 70 clients arreu del món.

» Més informació

LUCY LT
Traducció automàtica

Necessiteu comunicar-vos en altres llengües?

Lucy Software és el principal proveïdor de solucions de traducció automàtica per empreses que treballen a diferents països.

» Més informació

LUCY
Serveis de documentació

Voleu agilitar els processos de documentació?

Lucy Software té una gran experiència en implementació i gestió de solucions integrals de documentació.

.» Més informació