Suport tècnic

Support

Lucy Software dóna suport a molts clients en els seus continus reptes lingüístics, també a llarg termini

Molts clients busquen ajuda no només en l'esforç inicial de traducció, sinó també a més llarg termini. El desenvolupament és un procés continu, i també ho són la traducció i les activitats relacionades.

Lucy Software és aquí per ajudar-vos.

          Exemples

          - com s'han de manejar certs tipus específics de dades, per exemple els textos estàndard SO10
          - com s'han de configurar els sistemes per mostrar una segona llengua