Servei integral de traducció

Lucy Software us ofereix traduccions clau en mà i us permet concentrar-vos en altres aspectes importants

Lucy Software s'ocupa de tots els aspectes del procés de traducció, des de l'anàlisi de sistemes fins a la instal·lació i la configuració del sistema de traducció, els transports de llengua, el test, la detecció i la resolució de problemes i el suport després de la posada en funcionament.

SAP translation workflow

El servei pot consistir en una actuació única o en un contracte a llarg termini amb actualitzacions regulars i traducció de deltes de desenvolupament.

Hem donat suport a molts dels nostres clients durant anys i en moltes llengües.

Siguin quines siguin les vostres necessitats, ens assegurem que la traducció es dugui a terme de la manera més eficient i, al mateix temps, garantim un procés sostenible a llarg termini.

Els serveis de traducció inclouen:

Traducció en un cicle de desenvolupament i implantació de SAP

Aquestes són les àrees en un cicle típic de desenvolupament i implantació que necessiten suport a la traducció i en les quals Lucy Software us pot ajudar: 

Project Timeline

Control de qualitat

L'estratègia de 4 passos de Lucy Software per aconseguir un control de qualitat total dels continguts de SAP:

1. Qualitat incorporada des del començament. Lucy Software aconsegueix una qualitat bona fent servir només traductors de SAP amb experiència. Lucy Software ha aconseguit formar un equip internacional de socis i traductors altament qualificats.

2. El principi dels 4 ulls. Doble revisió de les traduccions per part de lingüistes professionals amb un coneixement excel·lent de la terminologia de SAP.

3. Comprovació automàtica de consistència d'entrades en el repositori de propostes de SAP (SAP proposal pool).

4. Sincronització de la terminologia entre els textos de la interfície d'usuari (IU) de SAP i materials fora de línia, com poden ser continguts de formació, mitjançant l'eina Term Synchronizer de Lucy Software.