Lucy LT - Requeriments del sistema

Lucy LT té uns requeriments de maquinari mínims i per tant uns costos de funcionament molt reduïts, en comparació amb moltes altres solucions. I, tot i això, Lucy LT ofereix una velocitat de traducció molt alta.

Requeriments del sistema

Maquinari

Un PC estàndard.

Programari

Sistema operatiu - Windows 7 o superior.