Lucy LT - Possibilitats d'integració

Integration into CAT tools

Eines CAT

Lucy LT està completament integrat en eines de gestió de traducció com, per exemple, SDL Trados Studio. 

Això significa que Lucy LT és part del procés integral de traducció, la qual cosa permet agilitar les traduccions i aconseguir una relació cost-rendiment excel·lent.

Sistemes editorials

Lucy LT es pot integrar en fluxos de treball de documentació on es fan servir editors de documentació líders en el mercat com, per exemple, Adobe InDesign.

A l'exemple d'ús de La Vanguardia podeu veure com Lucy LT es pot integrar completament en el flux de treball editorial d'un diari.

Correu electrònic

Lucy LT es pot integrar amb clients de Microsoft Outlook.

Interfície de programació per a aplicacions (API)

Les solucions de traducció automàtica de Lucy LT es poden integrar en un entorn global com, per exemple, un portal corporatiu. Per això hi ha disponibles diferents interfícies de programació per a aplicacions (API). 

El cas d'ús de Volkswagen AG és un bon exemple de com es pot integrar Lucy LT en una intranet corporativa.