Lucy LT - Serveis

El programari més avançat de TA, combinat amb els serveis apropiats, fan que la vostra solució de TA sigui un èxit

Podeu escollir serveis individualment o bé optar per un model de servei integral en el qual Lucy Software implementi i mantingui la solució de TA per a la vostra empresa. Volem que tingueu el millor de Lucy LT, al mateix temps que pugueu continuar concentrant-vos en les vostres tasques principals.

Serveis

Manteniment de lèxic

Si no podeu encarregar-vos d'entrenar el sistema de TA perquè faci servir la vostra terminologia i vocabularis específics, els lexicògrafs de Lucy Software us ho poden fer. Nosaltres "ensenyem" el sistema perquè n'obtingueu els millors resultats. Aquest servei pot consistir en una "passada ràpida" inicial para cobrir els termes clau, o pot ser un servei continuat que millori i ajusti els sistema a les vostres necessitats. La codificació lèxica es pot basar en recursos terminològics existents, en fitxers bilingües o en informació específica vostra.

Filtres de pre i postedició

Es pot configurar el sistema Lucy LT activant els filtres de pre i postedició per permetre una millora més depurada de la qualitat de traducció. Els filtres poden corregir automàticament errors típics de tecleig en el text original, així com ajustar el text de sortida a les vostres necessitats especials, incloent-hi el processament d'etiquetes en certs formats XML molt específics. Lucy Software també ofereix la configuració dels filtres com a servei. 

Formació

S'ofereixen cursos sobre el funcionament del sistema Lucy LT tant des d'un punt de vista d'IT com de manteniment de lèxic.

Integració del sistema

Lucy Software us pot ajudar en la integració del sistema Lucy LT en el vostre entorn de sistema, el vostre centre de dades o el vostre flux de processament de documents (com podeu veure a l'estudi de cas de “La Vanguardia”).

Interfície d'usuari basat en web i interacció d'usuari

L'equip expert de Lucy Software pot configurar el client web de Lucy LT per fer que s'adapti a les directrius d'estil corporatives de la vostra empresa o a les vostres necessitats específiques. També pot preparar la integració en el vostre portal d'internet/intranet.