Lucy LT - Característiques principals

Lucy LT Features

Arquitectura

Lucy LT és una plataforma de traducció automàtica altament modular i potent amb les característiques següents:

Llengües

Lucy LT tradueix en 36 direccions de traducció i també converteix textos entre diferents variants d'algunes llengües.

Formats de document

Lucy LT admet múltiples formats de document.

Possibilitats d'integració

Lucy LT s'integra amb eines CAT i sistemes editorials.
Lucy LT té un conjunt d'interfícies de programa (API) per a la integració en aplicacions i processos externs.

Filtres de pre i postedició

Per mitjà de l'ús dels filtres de Perl de Lucy LT, es pot millorar la qualitat final de la traducció automàtica o es poden fer ajustaments específics que s'adaptin a les necessitats del client.  Aquests filtres permeten bloquejar la traducció de paraules o cadenes de caràcters específics en el text original, o bé donar-los una traducció determinada.