Lucy Software al simposi DSAG a Colònia, Alemanya

El 5è DSAG/SAP Globalization Symposium 2012 tindrà lloc a Colònia del 19 al 20 de juny.

S'esperen uns 300 participants a la conferència que porta per títol "Navigating global challenges - running an SAP environment for success“ ("Navegant a través de reptes globals - implantació amb èxit d'un entorn SAP").

Hi assitiran Christopher Hearn, director de desenvolupament de negocis, i Reidar Fischer de Lucy Software.

Brett Cunningham, consultor de l'empresa The Coca-Cola Company, parlarà de “Successfully Translating SAP Systems for International Rollouts" ("Traducció amb èxit de sistemes SAP per a implantacions internacionals"), un gran projecte dut a terme conjuntament amb Lucy Software and Services GmbH. La presentació es farà el dia 20 de juny de 9h a 10h del matí, a la sala Martin/Augustin (Track 4).