Paymetric Inc.

"Amb la seva experiència en tots els aspectes tècnics de la traducció de SAP, Lucy Software va poder fer una ràpida auditoria de la nostra aplicació de SAP. Aquesta auditoria ens va proporcionar el volum exacte de traducció per a la nostra aplicació, la qual cosa ens va permetre fer-ne el pressupost i la planificació.  També ens va ajudar a identificar el procés de traducció, incloent-hi les dependències i els transports de sistema necessaris. Els coneixements i l'experiència de Lucy Software ens van salvar quan estàvem estancats. Ara ja sabem a qui ens hem d'adreçar en el futur quan tinguem algun problema relacionat amb la traducció d'aplicacions de SAP."

Randy Rucker, Paymetric Inc., EUA