Protecció de dades

El lloc web de Lucy Software únicament pretén oferir informació als usuaris d'aquest lloc web. Totes les dades personals que es recullin aquí seran emmagatzemades i utilitzades per proporcionar als usuaris un servei personalitzat o per a l'enviament d'informació. Lucy Software garanteix que aquestes dades seran tractades de manera confidencial, d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades.

Exclusió de responsabilitat

No es garanteix que la informació d'aquest lloc web sigui correcta o estigui completa i actualitzada. Aquest lloc web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. Lucy Software no es responsabilitza de la informació oferta en aquest lloc web i exclou expressament la responsabilitat d'actualitzar aquest lloc per a mantenir la informació al dia o per assegurar la precisió o compleció de qualsevol informació disponible en aquest lloc web. Així, l'usuari ha de confirmar la correcció i la compleció de tota la informació oferta abans d'emprendre cap decisió relacionada amb els serveis, productes i altres qüestions descrites en aquest lloc web.

KWIK Translator

Aquestes traduccions s'ofereixen com a servei a l'usuari. Lucy Software no garanteix ni es responsabilitza de la correcció i compleció de les traduccions.

Marques

El logo de Lucy Software i els noms de productes de Lucy Software esmentats en aquest lloc són marques comercials registrades o marques de Lucy Software o d'una de les seves filials. Totes les altres marques comercials, noms comercials, marques de servei i logos esmentats en aquest lloc pertanyen a les empreses corresponents.

Enllaços a altres llocs web

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs web gestionats per terceres persones que no són Lucy Software. Lucy Software no es fa responsable del contingut o ús d'aquests llocs web.