Lucy Software rep el Certificat de conformitat sobre seguretat de la informació

Lucy SW acaba de rebre el Certificat de conformitat oficial sobre seguretat de la informació de les empreses col·laboradores de Volkswagen AG. Lucy SW ha passat amb èxit una auditoria feta a les seves oficines per la qual es constata el compliment dels requisits de VOLKSWAGEN sobre seguretat en la informació i es demostren fefaentment totes les mesures implementades al respecte.