Lucy Software Ibérica celebra l'èxit del traductor d'espanyol a basc

Lucy Software Ibérica SL recull ara els fruits de la feina feta durant el desenvolupament del sistema de traducció automàtica d'espanyol a basc per al Govern basc.
El 28 de febrer es va presentar oficialment el sistema a Bilbao.

El projecte és el resultat de l'adjudicació a Lucy Software del concurs públic per a un sistema de traducció automàtica d'espanyol a basc, convocat pel Govern basc el gener de 2008. Es va escollir Lucy Software d'entre 5 candidats per la seva gran experiència en el camp de la TA i també per l'èxit de la implantació del seu sistema en d'altres administracions públiques com la Generalitat de Catalunya o la Xunta de Galicia.

El projecte va començar la tardor de 2008 i es va desenvolupar durant un període de dos anys. En el projecte hi van participar més de 10 persones de quatre empreses diferents. A més de lingüistes computacionals, lexicògrafs i informàtics de Lucy Software Ibérica, també hi van participar lingüistes i lexicògrafs especialistes en basc i informàtics de les empreses basques UZEI, Emergiatech i Gizerbitek. La fase principal del projecte es va acabar el 2010 i durant el 2011 es va dur a terme la fase de desplegament, en la qual es va integrar el traductor automàtic al portal públic del Govern basc.

El tractament de la llengua basca ha estat un gran repte tant per al sistema de traducció automàtica de Lucy Software com per a l'equip de desenvolupament. Tal com explica Juan Alberto Alonso, director de l'equip, el basc és una llengua no-indoeuropea que no es pot relacionar amb cap altra llengua coneguda. Té estructures morfosintàctiques molt peculiars, que s'han de fer correspondre a les de l'espanyol. L'estructura de la frase següent i la traducció corresponent al basc, donen una idea de tot el que això implica:

Espanyol:              Le he enseñado los libros que me compraste ayer

Basc:                    Atzo erosi zenizkidan liburuak erakutsi dizkiot

                               [Ahir (atzo) comprat (erosi) tuSUBJECTE-ellsOBJ_DIRECTE

                               -a_miOBJ_INDIRECTE-passat-MARCA_DE_RELATIU (zenizkidan)

                               llibres (liburuak) ensenyat (erakutsi) he-ellsOBJ_DIRECTE

                               -a_ellOBJ_INDIRECTE-joSUBJECTE (dizkiot)]

 

Podeu accedir al traductor automàtic a www.itzultzailea.euskadi.net.

Cliqueu als enllaços de sota per veure la presentació i per llegir les reaccions a diferents mitjans de comunicació.

Entrevista a la televisió

Articles de premsa:

La Vanguardia

El País

Deia

El Correo: article 1 i article 2

Noticias de Guipuzkoa

San Sebastian Noticias

Izaro News

Si voleu traduir aquests enllaços, cliqueu-los i copieu la URL al traductor de Lucy Software KWIK translator. Podeu tenir una traducció esborrany al català, al gallec, al francès, a l'anglès o a l'alemany.