11 de novembre de 2009 - El Port de Barcelona ha instal·lat Lucy LT

El Port de Barcelona (Autoritat Portuària de Barcelona: www.apb.es) inclou una gran xarxa d’instal·lacions i serveis a l’àrea de Barcelona i ofereix serveis integrals de logística.

Durant l’octubre, el Port de Barcelona ha instal·lat la solució de traducció automàtica de Lucy LT per traduir textos curts, documents i pàgines web entre el castellà i el català. La solució està disponible a qualsevol usuari connectat a la intranet de l’APB.

El sistema ja està en ús productiu. En una fase futura, l’APB està considerant augmentar el sistema, afegint-hi els parells de llengües català <-> francès i català <-> anglès. A més, planegen integrar el sistema de traducció automàtica dins el seu sistema de gestió de contingut.