21 d'abril de 2008 - Adjudicat el contracte del Govern gallec

Translendium SL, una filial participada al 100% per Lucy Software and Services GmbH, ha guanyat el contracte del Govern autonòmic de Galícia (Xunta de Galicia) a Espanya, per desenvolupar una solució de traducció automàtica per al gallec -> espanyol, anglès -> gallec i gallec-> anglès.