8 de gener de 2008 - Nomenat nou Director de recerca

Daniel Grasmick, especialista en traducció automàtica i tecnologies del llenguatge, ha entrat a Lucy Software com a Director de recerca. Daniel arriba a Lucy Software provinent de SAP, on va crear el Grup de Solucions Tecnològiques Multilingües de SAP. Daniel té coneixements amplis i profunds de la gamma completa de tecnologies del llenguatge i és un professional respectat a nivell mundial.