Diari Segre

"El Diari Segre s'edita en castellà i en català. Així doncs, la traducció forma part de la nostra feina diària. En col·laboració amb Lucy Software hem pogut automatitzar en bona mesura el procés de traducció i, gràcies a això, hem multiplicat per 6 la productivitat en la traducció. El sistema de traducció automàtica ens proporciona una solució d'alt rendiment perfectament integrada en el conjunt dels nostres processos. Diàriament se'n pot veure l'èxit a la nostra edició en català."

Diari Segre, Estat espanyol